Reduser energiforbruket og gjør service mer effektivt! 
ABB AbilityTM Edge Industrial Gateway er verktøyet du trenger.

Mange benytter i dag fysisk inspeksjon for å holde oversikt over energiforbruk, status og driftsdata på utstyr installert i industri og mellomstore bygg. Dette er ressurskrevende og man får ikke informasjon i sanntid, noe som kan være uheldig. Å lage god historikk og oversikt over data kan fort bli komplisert hvis man ikke har et egnet digitalt verktøy.

Da er ABB AbilityTM Edge Industrial Gateway – Local View løsningen.

Med Edge Industrial Gateway vil data fra lavspenningsprodukter, for eksempel effektbrytere i hovedfordelinger og målere i underfordelinger, automatisk sendes til et dashbord i nettleseren og gi oversikten du trenger. Her kan du se viktige trender og oversikt over strøm, spenning, energiforbruk, effekter, status, alarmer m.m. Brukergrensesnittet er intuitivt og dashbordet kan skreddersys perfekt for deg og ditt behov.

Edge Industrial Gateway – Local View er en lokal enhet med lagringskapasitet opp til 2 år, og opp til 15 år ved bruk av minnepenn på 32 GB. Innsamling av data gjøres over Modbus, den settes opp uten programmering og kan monteres på dør, vegg eller DIN-skinne. Løsningen passer for både nye og eksisterende anlegg.

Hvis du ønsker å fjernavlese data kan du benytte Edge Industrial Gateway – Cloud View i stedet. Denne benytter skytjenesten ABB AbilityTM Energy Manager, som dashbordløsning, og gjør data trygt tilgjengelig fra mobil, PC eller nettbrett døgnet rundt. Løsningen er utviklet sammen med Microsoft og tar cybersikkerhet på strengeste alvor.

Edge Industrial Gateway – Local View kan bestilles hos din grossist. Programvaren og tilleggspakker kan bestilles på ABB AbilityTM Marketplace.

ABB Ability™ Energy Manager Local View Voucher - Årlig lisens

ABB Ability™ Energy Manager - Perpetual License Local View - Varig lisens

Synligjør potensialet for energieffektiviserende tiltak og optimaliser servicearbeidet ved hjelp av overvåkningsløsninger fra ABB. Kontakt din salgsrepresentant hos ABB for mer informasjon. Vi er til din disposisjon og hjelper deg med glede.

Utvalg:

Beskrivelse

El-nummer:

ABB ID-nummer:

ABB ABILITY™ EDGE IND. GATEWAY LAN-LOKAL

4381535

1SDA115508R1

ABB ABILITY™ EDGE IND. GATEWAY LAN-SKY

4381732

1SDA116751R1

ABB ABILITY™ EDGE IND. GATEWAY 3G/4G-SKY

4381733

1SDA116752R1

Nyttige linker:
Produktoversikt - abbprodukter.no – Vår søkemotor
Hovedside - ABB Ability™
Hovedside - ABB Ability™ Energy and Asset Manager (eng)
Brosjyre - ABB Ability™ Energy Manager – ISO 50001 (eng)
Flyer - ABB AbilityTM Energy Manager and BREEAM (eng)

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne!

Linker