Flere ABB produkter har fått miljødeklerasjon (EPD)

ABB Electrification utvider antall EPDer med å introdusere EPD på alt av effektbrytere levert fra vår fabrikk i Italia. Dette gjelder både Tmax XT kompaktbrytere og Emax 2 luftbrytere. 

Men hva er egentlig EPD?
EPD står for "Environmental Product Declaration" på engelsk, eller "Miljødeklarasjon" på norsk. En EPD er et sertifiseringsdokument som gir detaljert informasjon om miljøpåvirkningen av et produkt eller en tjeneste gjennom hele livssyklusen, fra produksjon til avfallshåndtering.

Bærekraft
ABB har sterk fokus på bærekraft og miljø og jobber kontinuerlig med og utvikle miljøvennlige produkter og løsninger. EPDer er en av måtene vi kan dokumentere miljøpåvirkningen for produktene.

Flere produktserier fra ABB har EPD dokumentasjon
Vi har utarbeidet EPDer for flere produktserier, bl.a. jordfeilbrytere, installasjonsmateriell, kontaktorer, Kwh målere, MegaFlex UPS. Disse EPDene gir detaljert informasjon om produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen.

Uavhenging tredjepart
I ABB sin sertifiseringsprosess bruker vi uavhengige tredjeparter for å verifisere at informasjon i EPDene er pålitelig, og i samsvar med kravene i de relevante standardene.

Hva brukes en EPD til?
En EPD kan brukes til å sammenligne miljøpåvirkningen av forskjellige produkter og tjenester i samme kategori, for eksempel byggematerialer, elektronikk eller transport. Informasjonen inkluderer vanligvis utslipp av klimagasser, energiforbruk, vannforbruk, ressursbruk og avfallsgenerering.

EPDer utarbeides i henhold til internasjonale standarder, som ISO 14025 og EN 15804, og krever vanligvis uavhengig verifisering for å sikre at informasjonen er nøyaktig og pålitelig.

Sertifiseringsprosessen er delt inn i flere trinn
Først må produsenten utarbeide en livssyklusanalyse (LCA) av produktet, der alle miljøpåvirkninger fra produksjon, transport og avfallshåndtering blir kartlagt og beregnet. Deretter må produsenten dokumentere opplysningene i en EPD, som skal være i samsvar med kravene i standarden.

Når produsenten har utarbeidet EPDen, kan den sendes til en uavhengig tredjepart som verifiserer at den er i samsvar med kravene i standarden. Dette er en viktig del av sertifiseringsprosessen og sikrer at informasjonen er pålitelig og kan brukes til å sammenligne produkter.

EPDer er nyttige for å hjelpe bedrifter og forbrukere med å ta informerte valg av produkter, for å bidra til å redusere miljøpåvirkningen av produksjon og forbruk.

EPDer blir mer og mer vanlig, og et krav fra både det private og offentlige
EPDer brukes i dag i flere sektorer i Norge, bl.a. innen bygg- og anlegg, transport, og møbel- og matvareindustrien.

I tillegg til å være et nyttig verktøy for bedrifter og forbrukere, er EPDer også en viktig del av offentlige anskaffelser i Norge. Miljøkrav er en integrert del av offentlige anskaffelser, og EPDer kan brukes som dokumentasjon for å vise at produktene som tilbys oppfyller disse kravene.

Alt i alt ser det ut til at EPDer er i ferd med å etableres som en viktig del av det norske miljøarbeidet, og det er forventet at bruken av miljødeklarasjoner vil fortsette å øke i årene som kommer.

ABB har fokus på EPDer og bruker de for å dokumentere miljøpåvirkningen av produkter for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Hvor finner jeg ABB EPDer?
Når produktet har EPD dokumentasjon, finner du link under produktets "Sertifikater"-flik i vår søkemotor - abbprodukter.no. Link til eksempel.

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne!

Linker

 • abbprodukter.no

  Produktoversikt Effektbrytere - abbprodukter.no

  Les mer

 • EPD-link finner du under produktets "Sertifikater"-flik i vår søkemotor - abbprodukter.no

  Les mer

 • abbprodukter.no
  abbprodukter.no søkemotor

  Gå til søkemotor

 • Har du spørsmål til oss?
  Fyll ut skjemaet og vi tar kontakt!

  Til skjema