Sikker lysbuebeskyttelse med  AFDD i kombinasjon med DS202CR

Beskytt mennesker, uerstattelige verdier og bygninger
Hvert år bryter det ut over to millioner branner over hele Europa. Mer enn en tredjedel av disse skyldes feil i det elektriske anlegget som i overveiende grad oppstår som følge av farlige lysbuefeil. AFDD modulen gir maksimal sikkerhet i bygg, og beskytter dermed mennesker og verdifulle eiendeler. Ved å tidlig oppdage lysbuefeil og koble fra den berørte kretsen tilbyr de pålitelig og fullstendig beskyttelse i alle typer bygninger. 

Utvidet brannbeskyttelse
Ved å benytte ABBs enhet for deteksjon av lysbuer AFDD, i kombinasjon med 2 polet jordfeilautomater i DS202CR serien, oppnås også utvidet brannbeskyttelse i den elektriske installasjonen.

Enkel å installere
Kan enkelt kombineres med DS202CR opptil 40A, for fullstendig beskyttelse.

Testknapp
Testknappen bekrefter at lysbuevernet fungerer korrekt. Intern selvtest kjøres også med jevne mellomrom for å sjekke kretsen.

LED for statusindikasjon
Statusindikator for å overvåke drift av AFDD og gi indikasjon på årsak til utløst vern.

Last
Tilkobling fra oversiden av AFDD-modul.

Forsyning
Tilførsel fra undersiden av den tilhørende kombinerte enheten.

Tekniske data - 2 pol AFDD-modul
Beskyttelse av to faser mot lysbuer til jord, parallelle lysbuer og serielle lysbuer. Kan kombineres med DS202CR serien i 2 moduler som gir beskyttelse overlast, kortslutning, jordfeilstrøm, lysbuer og overspening. En perfekt løsning i 3 moduler for en komplett beskyttelse av ditt anlegg. Signal- og hjelpekontakter kan legges til på venstre side av DS202CR.

Elnr:
1629896 - AFDD MODUL FOR DS202CR

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne!

Linker