Wat betekent energie-efficiëntie volgens label A voor mij?

 

 • Adviseur / ontwikkelaar

  “Door de steeds hogere energieprijzen en strenger wordende regelgeving staat energie-efficiëntie bij al onze klanten hoog op de agenda.”

 • System integrator / E- en W-installateur

  “De toenemende connectiviteit en de uitgebreide integratiemogelijkheden van E- en W-installaties zorgen ervoor dat maximale energie-efficiëntie tegenwoordig voor iedereen haalbaar is.”

 • Eigenaar / facility manager

  “2030 komt steeds dichterbij en voor die tijd moeten wij onze energie-efficiëntie en energiehuishouding op orde hebben. Daar werken we stapsgewijs naar toe.”

Stapsgewijs naar label A

Een energie-efficiënt gebouw met energielabel A is met de juiste inzet van connectiviteit, kennis en systemen voor iedereen haalbaar. Maar hoe bereik je een omgeving waarin techniek geïntegreerd met elkaar samenwerkt aan energie-efficiëntie? ABB helpt u in een aantal stappen naar een toekomstbestendig gebouw.

 • 01. Bepalen energiebesparingsmogelijkheden

  Aan de hand van de energiebesparingsverkenner van RVO kan eenvoudig worden vastgesteld welke besparingsmogelijkheden er zijn.

 • 02. Vraag een maatwerkadvies aan

  Speciaal voor de energieprestaties in de utiliteit worden adviezen gegeven. Met zo’n EPAU-advies krijgt u inzicht in de mogelijke energieprestaties van uw gebouw.

 • 03. Inventariseer subsidieregelingen

  Voor verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen zijn subsidiegelden beschikbaar.

 • 04. Voer de maatwerkadviezen uit

  Voor de stap naar label A zijn integratie van HVAC- en E-installaties en gebouwautomatisering een eerste vereiste. ABB kan u ondersteunen bij het tot stand brengen van die integratie.

 • 05. Laat een nieuw energielabel opstellen

  Schakel hiervoor opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen.

Gerelateerde producten